16.03.2016 09:49

Ilmoitimme tammikuun alussa, että Tielinja Oy on fuusioitu emoyhtiöönsä Elfving Opasteet Oy Ab:iin 1.1.2016 ja että toimintaa jatkettiin yhtiönimellä Elfving Opasteet Oy Ab sekä markkinointinimellä Elfving Signum.

Nyt olemme rekisteröineet Elfving Signum Oy Ab:n viralliseksi yhtiönimeksi. Y-tunnus on muuttumaton (1570604-9) ja nimenmuutos astuu voimaan välittömästi.

15.3.2016

Guy Bärlund, Tj
Elfving Signum Oy Ab